Örmény Katolikus Templom megtekintése

Örmény templom utca 1, Gyergyószentmiklós, Románia
+4
0743510015

Örmény Katolikus Templom megtekintése

Jelenleg nyitva
Jelenleg zárva

Az örmények 1654-ben telepedtek le Gyergyószentmiklóson. Kezdetben nem volt templomuk.  az idegenek temetkezési helyén, 1637-ben alapított
Ferenczy György római katolikus fõesperes-plébános egy régi kápolnánál idegeneknek temetõt létesít. A kápolna 1450 körül, gótikus stílusban épült (Pásztortűz, 1937, 342).
Ezt a kápolnát 1717-ben átengedik az örményeknek, akik ehhez hozzáépítik a mai templomot. Az egyik bástya padlásán megtalálták a középkori kápolnából származó gótikus oltár Mária-szobrát. Az örmény templom erődtemplomnak tűnik, ugyanis a templomot nyolcszögű, meredek cserepes sisakkal fedett két lőportorony és tört alaprajzú lőrésekkel ellátott kőfal veszi körül. Egyes vélemények szerint egyidõs a kápolnával a gótikus korból (Pásztortűz 1937, 343), mások szerint az 1730-as évi építkezés korából való (Az Oltár II., 354). 
A templom ékessége a barokk szószék, a fő- és mellékoltárok, valamint Szent Gergely 1752-ben Velencében készült oltárképe. A várfal belső, ablakszerű mélyedéseibe 1750 táján készült mesteri domborművek és festmények láthatók. A cinteremben számos, homokkőből készített síremlék látható. Érdekes egy Ammoniteseket tartalmazó mészkőből készült sírkő, a templomkert kijárata közelében.
A mai örmény katolikus barokk templom 1730-33 között épült az 1450 körül emelt kőkápolna helyébe az örmény közösség adományaiból, Theodorovics Simon kezdeményezésére. A szépen kivitelezett, díszesen párkányozott templomot 1774. augusztus 24-én Bajtay Antal erdélyi püspök szentelte fel. Tornyát 1734-ben Lukács János építtette, a templom kapubástyákkal ellátott várfala 1748-ban készült. 1899-ben a műemléképületet felújították, belsejét barokk stílusú freskókkal díszítették.
 

Nyitva Zárva
Monday 10 : 00 13 : 00
Tuesday 10 : 00 13 : 00
Wednesday 10 : 00 13 : 00
Thursday 10 : 00 13 : 00
Friday 10 : 00 13 : 00
Saturday 10 : 00 13 : 00
Sunday 10 : 00 13 : 00